Kerneydelser

Business consulting with people in mind

Next Context hjælper med projektledelse, rådgivning af ledere og ledelsesteams samt udvikling af kompetencestrategier.  

Projekledelse

Med solidt fodfæste i praktisk ledelse og projektledelse gennem 20+ år garanterer jeg en både menneske- og resultatorienteret indsats som projektleder på IT- & digitaliseringsprojekter. Jeg er certificeret Scrum Master, Product Owner, og Prince2 Agile Practitioner. 

Jeg leverer både det praktiske projektlederhåndværk OG formår den ledelsesstrategiske indsats med kommunikation, interessent-håndtering og organisatorisk forankring af forandringer.

Ledelsesrådgivning

Jeg rådgiver, coacher og faciliterer strategiske forløb for ledere og lederteams, som ønsker at blive bedre end de fleste. Med afsæt i min egen mangeårige internationale ledelseserfaring og med specialisering indenfor agil og mindsetbaseret ledelse giver jeg jer med- og modspil som flytter grænser. 

Jeg hjælper erfarne ledere med at se nye muligheder i egen praksis, og jeg hjælper nye ledere godt på vej med afklaring af ambitioner og kortlægning af vejen til varig succes som leder.

Kompetencestragi

Fremtiden er ikke hvad den har været. Arbejdsmarkedet udvikler sig hurtigere og hurtigere. Resultatet er, at levetiden på kompetencer hele tiden forkortes. Derfor må virksomheder konstant sikre tiltag, der sikrer de rette kompetencer i fremtiden. 

Jeg yder specialiseret rådgivning indenfor mindsetbaserede og agile læringsstrategier, og jeg engagerer mig i de praktiske implementeringer med tiltag, som sikrer udbytte for alle.

Sådan arbejder vi

Det er konteksten, der driver folk beslutninger, og folks beslutninger påvirker, hvad der sker i virksomheden. Det betyder, at hvis man gerne vil ændre noget i virksomheden, så skal man ændre den kontekst, de ansatte befinder sig i.

Én bestemt kontekst vil skabe fastlåste mindsets hos medarbejderne, mens en anden kontekst vil skabe
udviklende mindsets hos medarbejderne. Og Jens Karlsmose mener, at det er ledelsens opgave at agere
strategisk i dette spændingsfelt. 

Bliv inspireret

Har du mere brug for inspiration end brug for hjælp til en konkret ydelse. Kan du også booke et foredrag eller en workshop om mindsetbaseret ledelse. Er du nysgerrig på at høre mere om, hvordan en workshop eller et foredrag kan skabe værdi for din organisation? Så tag kontakt til Jens Karlsmose og få en uforpligtende snak.