Kerneydelser

Business consulting with People in mind

Personlig udvikling er nøglen til succesfuld udvikling i virksomheder. Hvis medarbejderne ikke føler, at de mestrer det nye i en forandring, så går først motivationen fløjten og dernæst fejler projektet. Derfor er strategisk kompetenceudvikling essentiel, også i (projekt)ledelse. 

Next Context er specialiseret inden for tre koblede felter:

Projekledelse

Med solidt fodfæste i praktisk ledelse og projektledelse gennem 20+ år garanterer jeg en både menneske- og resultatorienteret indsats som projektleder på IT- & digitaliseringsprojekter. Jeg er certificeret Scrum Master, Product Owner, og Prince2 Agile Practitioner, og navigerer professionelt i alle modeller. 

Jeg leverer både det praktiske projektlederhåndværk OG formår den ledelsesstrategiske indsats med kommunikation, interessent-håndtering og organisatorisk forankring af forandringer.

Ledelsesrådgivning

Jeg rådgiver, coacher og faciliterer strategiske forløb for ledere og lederteams, som ønsker at blive bedre end de fleste. Med afsæt i min egen mangeårige internationale ledelseserfaring og med specialisering indenfor agil og mindsetbaseret ledelse giver jeg jer et med- og modspil, som inspirerer og flytter grænser. 

Jeg hjælper erfarne ledere med at se nye muligheder i egen praksis, og jeg hjælper nye ledere godt på vej med afklaring af ambitioner og kortlægning af vejen til varig succes som leder.

Kompetencestragi

Fremtiden er ikke hvad den har været. Og det har den for så vidt aldrig været…
Arbejdsmarkedets krav udvikler sig hurtigere og hurtigere. Det betyder, at levetiden på vores kompetencer hele tiden forkortes. Derfor må virksomheder konstant målrette tiltag, der sikrer de rette kompetencer i fremtiden. 

Jeg yder specialiseret rådgivning indenfor mindsetbaserede og agile læringsstrategier, og jeg engagerer mig i de praktiske implementeringer med konkrete tiltag, som sikrer udbytte for alle.

Hvordan?

Det er en mærkesag for Next Context at ethvert engagement – stort eller småt – opleves som værdifuldt af kunden. Hvis det ikke er tilfældet, kommer der ingen faktura. Derfor er jeg også lidt kræsen med, hvilke opgaver jeg tager. Jeres ambition skal være til at få øje på, og min erfaring skal kunne spille positivt ind. Så vil I opleve et engageret og handlekraftigt bidrag til jeres succes. Det må gerne være kompliceret – dér ligger ofte den største læring og værdi.

Jeg udfører alt fra korte oplæg over workshops og længere procesforløb til fuldtidsprojekter. Det starter altid med en afklarende dialog og et målrettet oplæg, som rammesætter vores fælles mål om mit succesfulde bidrag til jeres forretning.

Bliv inspireret

Har du mere brug for inspiration og sparring end hjælp til en konkret ydelse? Så vil jeg anbefale et oplæg om fx Mindsetbaseret Ledelse på jeres næste møde med teamet, ledelsen, bestyrelsen eller måske hele organisationen. Emnet taler ind i adskillige forhold, forandringer og processer i enhver virksomhed, og jeg tilpasser indholdet til, hvad I gerne vil have bedre indsigt i.

Er du nysgerrig på at høre mere om, hvordan en sådan indsats kan skabe værdi for jer?
Så tag kontakt og få en uforpligtende snak!